28/11/2022

Statushouders bezoeken Kinderdijk


Afgelopen zaterdag gingen een kleine 20 Capelse statushouders samen met leden van de Lionsclub
Capelle IJsselryck naar Kinderdijk voor een excursie. Het was een educatieve excursie over duurzaam
waterbeheer in Nederland, in het bijzonder in het rivierenland. De activiteit werd door de Lions
georganiseerd in samenwerking met Welzijn Capelle, die het inburgeringsprogramma voor de
Statushouders in Nederland verzorgt. Ook schoolkinderen van statushouders waren hierbij
uitgenodigd.


Voor de meeste migranten is het een heel vreemd idee dat wij hier in het westen van Nederland een
flink aantal meters onder het zeeniveau leven. Bij het Unesco Werelderfgoed Kinderdijk wordt
inzichtelijk gemaakt hoe onze polders in het verleden werden drooggemalen met behulp van
windmolens en hoe dat tegenwoordig gaat met elektrisch aangedreven pompen. De excursie
bestond onder meer uit een vaartocht langs de molens en de bezichtiging van de Nederwaard-
molen. Wij hadden geluk omdat juist op dat moment de ruim 10.000 kg wegende molenkap gedraaid
moest worden voor de juist stand van de wieken op de wind.


Na afloop van de excursie zei één van de statushouders: ‘Ja, jullie hebben hier in Nederland heel veel
dijken nodig om je te beschermen tegen het water. Maar hoe kunnen al die dijken worden
onderhouden en wie zorgt daar dan voor? Hoeveel water moet er verplaatst worden en hoe deden
jullie dat vroeger?’ Het zijn allemaal vragen die tijdens zo’n excursie op je worden afgevuurd en
waarop je ook zelf aan het denken wordt gezet.


Windmolens zijn ons culturele erfgoed en zullen dat nog in lengte van jaren blijven. Ongeveer 100
jaar geleden stonden er in heel Nederland meer dan 10.000 bewoonbare windmolens gemaakt van
hout, riet en/of baksteen. Nu zijn dat er nog een kleine 1.200. Maar er staan inmiddels al meer dan
2.600 moderne windturbines in Nederland, die voldoende elektriciteit opwekken voor ongeveer een
derde (!) van onze bevolking. Nu bouwen we volop windturbineparken op zee. Die gaan over enkele
decennia voor meer dan de helft van onze totale energievoorziening zorgen. Het gaat ons wel voor
de wind, maar we kunnen van de wind niet leven.


Overigens is Lionsclub Capelle op zoek naar nieuwe leden, in het bijzonder vrouwen zijn welkom. Zie
voor meer informatie over de activiteiten: www.capelle.lions.nl/ . Op deze website kunt u ook
vragen stellen aan secretaris Frans Dersingi.