Privacyverklaring  Lionsclub Capelle IJsselrijck

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lionsclub Capelle IJsselrijck kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lionsclub Capelle IJsselrijck, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lionsclub Capelle IJsselrijck verstrekt.

 

Lionsclub Capelle IJsselrijck kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

- Uw CV

- Beeldmateriaal (foto’s en video)

 

Waarom Lionsclub Capelle IJsselrijck gegevens nodig heeft?

Lionsclub Capelle IJsselrijck verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of vooraf toestemming heeft gegeven en contacten te onderhouden via andere analoge en digitale communicatievormen (per e-mail, sociale media en/of per post) indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan Lionsclub Capelle IJsselrijck uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit werkzaamheden als het

verzorgen van lezingen en spreekbeurten, uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van goede doelen, het (helpen) vinden van sponsoren ten behoeve van door Lionsclub Capelle IJsselrijck benoemde goede doelen en de daaraan gekoppelde noodzakelijke contacten met daarbij betrokken leden, partners en sponsoren.

 

De Lionsclub Capelle IJsselrijck heeft genoemde persoonsgegevens tevens nodig ten behoeve van de beoordeling van het kandidaat lidmaatschap van Lionsclub Capelle IJsselrijck en de daaraan verbonden noodzakelijke communicatie met bestuur en leden van Lionsclub Capelle IJsselrijck.

 

Hoe lang Lionsclub Capelle IJsselrijck gegevens bewaart?

Lionsclub Capelle IJsselrijck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst of lidmaatschap met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Lionsclub Capelle IJsselrijck verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, de administratie van uw lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Lionsclub Capelle IJsselrijck worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Lionsclub Capelle IJsselrijck gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar https://capelle.lions.nl

Lionsclub Capelle IJsselrijck zal zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Lionsclub Capelle IJsselrijck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lionsclub Capelle IJsselrijck maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lionsclub Capelle IJsselrijck verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met Lionsclub Capelle IJsselrijck op via e-mailadres: Capelle.aan.den.IJssel.IJsselrijck@lions.nl of via website: https://capelle.lions.nl.

 

De Lionsclub Capelle IJsselrijck is ook fysiek te bereiken:

Contactpersoon: Wim van Dulst (secretaris verenigingsjaar 2023 - 2024)

Post- en vestigingsadres:  Silkeborg 1, Postcode en Plaats: 2905AS Capelle aan den IJssel                                       

Inschrijvingsnummer  Kamer van Koophandel: 24283351

Telefoon:06-2250 4527                           

 

Update: 30 april 2024