De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Over Capelle IJsselrijck

Hoe het begon

CharterHet ontstaan van de Lionsclub Capelle IJsselrijck gaat terug naar 1994. Begin 1994 kreeg Hubert Kros, op dat moment lid van de Ronde Tafel, van zijn districtsbestuurder de opdracht om de blinde vlek, genaamd "Capelle aan den IJssel", in te vullen met een nieuwe tafel. Direct al spelen de echtgenotes een belangrijke rol bij de vorming van de nieuwe service club. De dames Marjan Kros, Pam van Eijk, Marjan Volbeda, en Dirk van Niekerk kenden elkaar van het schoolplein. Van de heren kenden alleen Dirk van Niekerk en Alex van Eijk elkaar van het squashen. Alex had ervaring opgedaan bij de Ronde Tafel terwijl Dirk lid was van de Junior Kamer. De beruchte leeftijdsgrens van veertig jaar werd door de heren al aardig genaderd. Dit betekende dat er binnen zeer afzienbare tijd een einde zou gaan komen aan het lidmaatschap van de Junior Kamer en de Ronde tafel.

Via de echtgenotes op het schoolplein werd het eerste contact gelegd en in mei/juni 1994 vond een eerste gesprek tussen Dirk, Alex Bert-Jan en Hubert plaats. Bij deze "vergadering" was Robert Creder districtsbestuurder van de Ronde Tafel aanwezig. Hij vertelde de heren van het hoe wat en waarom er een nieuwe Junior kamer in Capelle opgericht zou moeten worden. En passant deelde hij mede dat de heren, gezien hun leeftijd ook nog wel tot hun 42e lid konden blijven bij de een nieuw op te richten club in Capelle. Dat was het startsein om de districtsbestuurder de deur uit te werken, een goede fles wijn open te maken en er een gezellige avond van te maken. Een Lionsclub, of een wijnclub, dat zou het moeten worden maar geen Ronde Tafel of een Junior Kamer!

Elke maand kwam men bij elkaar om te borrelen bij iemand thuis. Er waren veel punten van herkenning, kinderen, loopbaan, leeftijd, sport, kortom er bleek heel veel stof voor een goed gesprek. Op basis hiervan ontstond een band en werd het echte vriendenclub. Tot op de dag van vandaag noemt de LC zich ook een club van vrienden.

Op de achtergrond bleef de gedachte een service club sluimeren. Jacques van Woerkens, Ruud de Groot, Henk van Eijken en Mark Rijnja sloten zich aan. Dit zijn de key members die eind 1995 het definitieve besluit nemen een Lionsclub op te richten. In 1996 wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van de toekomstige Lionsclub, waarvoor op dat moment nog geen naam bestaat. Inmiddels was Jan Post (Lionsclub Capelle-Krimpen) op de hoogte gebracht van het voornemen om een LC op te richten. Voor een Charter van een nieuwe LC is een initiatief nemende sponsor club nodig. In dit geval gingen de zaken omgekeerd. De Charterende LC zocht een sponsor! Na de eerste initiatieven wordt na drie jaar, op 26 april 1997 de Lionsclub Capelle IJsselrijck gechartered

Hoe de vergaderavond werd bepaald.

De Lionsclub Capelle IJsselrijck vergadert al sedert haar Charter op de eerste en derde donderdag van de maand. De reden daarvan is heel simpel en tegelijk heel triviaal. De Junior Kamer vergaderde in principe op de tweede en vierde donderdag van de maand. Een aantal leden wilden juist nog even blijven profiteren van hun oude service club en wennen aan hun nieuwe LC Capelle IJsselrijck. Gooi geen oude schoenen weg alvorens je nieuwe hebt gekocht was hun adagium. 

 

 

De lijst met presidenten 

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

Contributies

Elke Lion betaalt per jaar contributie buiten zijn/haar club om, die als volgt is opgebouwd:

Contributie MD110 circa € 30,50 - besluit Nationale Conventie
Contributie Lions Clubs International circa € 32,00 - besluit Internationale Conventie
Contributie District  circa € 18,00 - besluit districtsconventie
Bijdrage aan LCIF  € 5,00 - besluit Nationale Conventie
Bijdrage aan Stichting Hulpfonds € 2,00 - besluit Nationale Conventie
Bijdrage aan Stichting Jeugduitwisseling € 5,00 - besluit Nationale Conventie

 

De contributies zorgen ervoor dat de organisatiekosten vande Lions uit eigen middelen worden betaald, zodat de kosten die voor goede doelen gemaakt worden niet ten koste gaan van de opbrengsten voor het goede doel.

 

Test2