27/02/2020

Sinds 24 februari staat er achter de kassa’s van PLUS Van Driel aan het Slotplein een geldzuil voor vreemde valuta. Elke Nederlander heeft wel vreemde en oud geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. Fight for Sight is een gezamenlijke actie van de Lions serviceclubs en de Stichting Wilde Ganzen, welke laatste de opbrengst vermeerderd met 50%. Kees Smith van Lionsclub Capelle IJsselrijck: “Al ruim 20 jaar wordt op deze wijze geld ingezameld en er blijft helemaal niets aan de strijkstok hangen: alle ingezamelde gelden komen 100% ten goede aan mensen met een visuele handicap, denk aan staaroperaties, oogklinieken en brillen, in ontwikkelingslanden.” Zie voor meer informatie over de inzamelingsactie: www.fightforsight.nl

De Lionsclub Capelle IJsselrijck (zie ook https://capelle.lions.nl) is een van de vijftig clubs in Nederland die aan de actie deelneemt. Jaarlijks wordt ruim € 100.000 bijeengebracht, goed voor ruim 6000 oogoperaties. Overigens is Lionsclub Capelle op zoek naar uitbreiding van het ledenbestand.