12/02/2019

De Douwe Egberts punten die de afgelopen maanden zijn ingezameld bij een aantal Capelse winkeliers zijn weer opgehaald en geteld. De opbrensgt wordt omgezet in een groot aantal pakken koffie voor de capelse voedselbank (het aantal wordt nog bekend gemaakt)

 

Grote dank aan de mensen die de punten hebben ingeleverd en aan de winkeliers die hiervoor de ruimte boden!